Bekijk winkelwagen
Snel opnieuw ordenen Snel pictogram opnieuw ordenen

NL

Extra 20 % korting uw eerste Autoship-bestelling Meer informatie
Lucky Vitamin-logo

Auteursrechtbeleid

Auteursrechten en handelsmerken ©

Alle website-ontwerp, tekst, afbeeldingen, geluid, software en andere inhoud, en de selectie en opstelling daarvan, zijn het eigendom van LuckyVitamin.com of haar licentiegevers en worden beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetgeving. Alle rechten op dergelijk materiaal zijn voorbehouden aan hun respectieve auteursrechteigenaren. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren delen van deze website met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij LuckyVitamin.com of het gebruiken van deze website als een winkelwagon.

Elk ander gebruik van materialen op deze site, inclusief maar niet beperkt tot reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie, replicatie, commerciële of andere exploitatie of het maken van afgeleide werken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LuckyVitamin.com, is ten strengste verboden .

LuckyVitamin.com, en alle logo's, paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen en pictogrammen zijn dienstmerken en / of handelsmerken van LuckyVitamin.com of haar licentiegevers of gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U gaat ermee akkoord LuckyVitamin.com een ​​niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende licentie te verlenen met het recht om materiaal en andere informatie in sublicentie te geven, te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken te creëren, publiekelijk te vertonen en publiekelijk uit te voeren. (inclusief, maar niet beperkt tot ideeën die daarin zijn opgenomen voor nieuwe of verbeterde producten of services) die u indient op openbare gedeelten van deze site (zoals bulletinboards, forums, chatrooms en recensies van productrecensies) met alle middelen en in alle media nu bekend of hierna ontwikkeld. U stemt ermee in dat u geen verhaal tegen LuckyVitamin.com zult hebben voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw communicatie aan ons.

back-to-top-arrow TOP
HELPEN Feedback babbelen
Powered By OneLink